لوبیا چیتی (۷۰۰ گرمی)

حبوبات | محصولات
لوبیا چیتی 700 گرمی

لوبیای چیتی محصولی ایرانی با کیفیتی ممتاز در بسته بندی ۷۰۰ گرمی