نمایش دادن همه 10 نتیجه

پورد گلپر

نوع بسته‌بندی:  قوطی پت
وزن:  80 گرم

نمک تصفیه شده

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 1000 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 260 گرم

پودر پاپریکا

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 250 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 45, 80 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 100 گرم

پودر سیر

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 250 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 45, 80 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 100 گرم

پودر دارچین

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 250, 500, 1000 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 45, 80 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 100 گرم

پودر آویشن

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 200 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 20 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 45 گرم

پودر زنجبیل

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 250, 500, 1000 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 45, 80 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 100 گرم

پودر فلفل قرمز

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 250, 500, 1000 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 45, 80 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 100 گرم

پودر فلفل سیاه

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 250, 500, 1000 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 45, 80 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 100 گرم

پودر زرد چوبه

نوع بسته‌بندی: پوچباکس
وزن: 250, 500, 1000 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 45, 80 گرم
نوع بسته‌بندی: قوطی پت
وزن: 100 گرم