نمایش دادن همه 10 نتیجه

ماش

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400 , 700 , 900 گرم

عدس دال

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

عدس

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

لوبیا چیتی

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

لپه تبریزی

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

لوبیا چشم بلبلی

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

لوبیا سفید

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

لوبیا قرمز

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

نخود کرمانشاهی

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم

لوبیا رشتی

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400, 700, 900 گرم