نمایش 1–12 از 14 نتیجه

کشمش پلویی

نوع بسته‌بندی: ظرف
وزن: 120 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 40 گرم

خلال پسته

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 40 گرم

خلال بادام

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 80 گرم

هل سبز

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 4.5, 6, 10 گرم

چوب دارچین

نوع بسته‌بندی: ظرف
وزن: 200 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 50 گرم

زرشک

نوع بسته‌بندی: ظرف
وزن: 120 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 40 گرم

گل گاو زبان

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 8 گرم

لیمو عمانی

نوع بسته‌بندی: ظرف
وزن:  100 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن:  50 گرم

نشاسته گندم

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 400 گرم

آلو بخارا

نوع بسته‌بندی: ظرف
وزن: 200  گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 70  گرم

میخک

نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 10 گرم

تخم شربتی

نوع بسته‌بندی: ظرف
وزن: 200 گرم
نوع بسته‌بندی: پاکت
وزن: 40 گرم